مسدودسازی سیستم عاملهای مجازی

افراد سودجو ممکن است از ویندوز مجازی جهت فیلم برداری از صفحه استفاده کنند، لذا پلیر قفل صدف در ویندوز مجازی قابلیت پخش ندارد