ممانعت از عکس برداری

نرم‌افزارهایی هستند که میتوانند از مانیتور عکس تهیه کنند یا حتی توسط خود سیستم عاملها ابزارهایی برای این کار تعبیه شده‌اند، قفل صدف این عملیات را مسدود میکند.