محدودیت زمانی استفاده از فیلم‌ها

قابلیت تعریف قفل به صورت محدودیت زمانی مثلا استفاده 1 ماهه از فیلمها با باقابلیت مدیریت آنلاینیا آفلاین و مسدود سازی کاربر پس از انقضاء