شیوه انتخاب تعداد قفل

در نظر بگیرید که آموزشگاه یا شرکت شما دارای دوره‌های آموزشی ریاضی و فیزیک و ... می باشد. اگر بخواهیم فردی که درس ریاضی را خریداری نمود نتواند با همان سریال درس ریاضی از فیلم‌های آموزشی درس فیزیک نیز در همان سیستم استفاده کند در اینصورت نیازمند تهیه قفل مجزا برای درس فیزیک می باشد. به طور مثال اگر هر درس را یک واحد آپارتمانی در نظر بگیریم که فرد جهت ورود به آن نیازمند کلید می باشد پس برای هر واحد نیازمند کلید (قفل) مجزایی خواهیم بود. اگر تعداد قفل بیشتری نیاز دارید از نوع قفل پکیج محور استفاده کنید و در صورت داشتن سوال با ما تماس بگیرید.