شیوه انتخاب تعداد قفل

در نظر بگیرید که آموزشگاه یا شرکت شما دارای دوره‌های آموزشی ریاضی و فیزیک ... می باشد. اگر بخواهیم فردی که درس ریاضی را خریداری نمود نتواند با همان سریال درس فیزیک را نیز در همان کامپیوتر استفاده کند در اینصورت نیازمند تهیه قفل مجزا برای درس فیزیک می باشید. این موضوع ماهیت قفل است یعنی قفل مجزا که کلید به قفل دیگری را نتواند باز کند . البته جای نگرانی نیست ما تخفیفات عالی داریم که از 40% تازه شروع میشوند .