پلیر فیلم مجهز به آنتی کپچر و هوش مصنوعی تشخیص عملکرد نرم‌افزارهای رکورد اسکرین

یکی از راههایی که یک فرد سودجو جهت سوء استفاده از محتوایی که شما به هزار زحمت تهیه نموده‌اید را پیش رو دارد تصویر برداری یا capture grabbing از صفحه نمایش می باشد. این عملیات ممکن است توسط نرم‌افزارهای متنوعی صورت گیرد که روزانه به تعداد آنها افزوده میشود

یکی از راههایی که یک فرد سودجو جهت سوء استفاده از محتوایی که شما به هزار زحمت تهیه نموده‌اید را پیش رو دارد تصویر برداری یا capture grabbing  از صفحه نمایش می باشد. این عملیات ممکن است توسط نرم‌افزارهای متنوعی صورت گیرد که روزانه به تعداد آنها افزوده میشود قفل نرم‌افزاری صدف با شناسایی عملکرد نرم‌افزاری در سیستم عامل جاری و یا نرم‌افزارهای ریموت نسبت به مسدود کردن این نرم افزارها می‌نماید.

حال این سوال پیش می آید که اگر فردی خودش بتواند نرم‌افزاری بنویسد که از صفحه نمایش فیلم برداری کند و یا نرم‌افزاری 1 سال دیگر تولید شود عملکرد پلیر قفل صدف به چه صورت خواهد بود ؟

در این خصوص باید به عرض برسانیم که قفل صدف اگر نتواند نرم‌افزار را مسدود کند توسط هوش مصنوعی نسبت به سیاه نمودن پلیر اقدام خواهد نمود